تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

2
54
268374

 

آشنایی با دانشکده

 

دانشكده كشاورزي جديدترين دانشكده دانشگاه اراك بوده كه در سال 1380 تاسيس شده است . اين دانشكده در زمان تاسيس فقط داراي رشته كارداني توليد و فراوري گياهان دارويي و معطر بوده كه هم اكنون بعد از گذشت حدود 11 سال از زمان تاسيس، در شش رشته كارداني و كارشناسي توليد و فرآوري گياهان دارويي و معطر ، مهندسي علوم باغباني و مهندسي آب ، مهندسي كشاورزي علوم دامي ، مهندسي منابع طبيعي محيط زيست و مهندسي كشاورزي مكانيك ماشين هاي كشاورزي داراي دانشجو ميباشد . به حول و قوه الهي مقطع كارشناسي ارشد گروه مهندسي آب با گرايش آبياري و زهكشي ازنيسال تحصيلي911و کارشناسی ارشد گروه مهندسی منابع طبیعی با گرایش محیط زیست و مهندسی علوم دامی با گرایش فیزیولوژی دام از نیم سال تحصیلی 921 در دانشكده راه اندازي گرديد.

هم اكنون تعداد كل دانشجويان اين دانشكده  828نفر است كه تعداد دانشجويان رشته مهندسي علوم باغباني 118 نفر است كه 25/14 % از كل دانشجويان و تعداد دانشجويان رشته مهندسي آب با 128 نفر ، 45/15%  از كل دانشجويان و تعداد دانشجويان گياهان دارويي به ترتيب كارداني با 74 نفر ،  93/8% از كل دانشجويان و كارشناسي تعداد 86 نفر ، 38/10%از كل دانشجويان دانشكده  و تعداد دانشجويان رشته علوم دامي با 147 نفر ، 75/17 %از كل دانشجويان و تعداد دانشجويان رشته محيط زيست با 120 نفر ، 49/14% از كل دانشجويان و تعداد دانشجويان رشته مكانيك ماشينهاي كشاورزي با 122 نفر 73/14% از كل دانشجويان را به خود اختصاص داده است . تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد محیط زیست 7 نفر و کارشناسی ارشد فیزیولوژی دام 6 نفر و دانشجویان کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی 20 نفر می باشد .

تعداد اعضاء هيئت علمي دانشكده در حال حاضر 24 نفر بوده كه از اين تعداد 21 نفر استاد يار ، 3 نفر هم مربي و 10 نفر از اعضاي هيئت علمي نيز در رشته هاي مختلف  به صورت بورس تحصيلي با دانشكده همكاري دارند، كه به مرور به جمع اساتيد دانشكده ملحق خواهند شد.

فضاي آموزشي دانشكده شامل هفت كلاس درس و آزمايشگاه هاي استحصال مواد موثره گياهان دارويي ، خاكشناسي ، باغباني ،گياه شناسي ، آفات و بيماري هاي گياهي، علوم دامي 1 و 2 و محيط زيست و رسم فني است . كه انشاا... با انتقال به مكان جديد دانشكده ، فضاهاي آموزشي توسعه بيشتري خواهند يافت .

همچنين اين دانشكده داراي دو باب گلخانه آموزشي به مساحت 700 متر مربع ، كارگاههاي ماشين آلات كشاورزي و مزرعه اي به مساحت 160 هكتار بوده كه 8 هكتار آن براي كارهاي آموزشي و دروس عملي دانشجويان اختصاص يافته است .