تقويم آموزشي دانشكده

 

آمار بازدیدکنندگان

1
53
212030

مسئول دفتر دانشکده

 

  

جناب آقای ابوذر محصولی

مسئول دفتر ریاست دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی

تلفن تماس : 32771446-086 داخلی 240 و 214

فكس: 32770050

 

تماس با ما